Diamant Klarhet

Klarhet sier noe om hvor mange inneslutninger en diamant har. Med andre ord hvor ren den er. Det avgjøres av hvor synlige diamantens inneslutninger er, og i hvilken grad de påvirker dens evne til å reflektere lys. For å rangere diamantene bruker man følgende skala:
FL og IF diamanter er svært sjeldne da de fleste diamanter har enkelte, mindre inneslutninger. Selv om det er svært vanskelig å finne en feilfri diamant, vil brorparten av inneslutninger på diamanter i det øvre sikte av skalaen, være så minimale at de ikke er synlige for det blotte øyet.
Man skiller mellom indre og ytre feil, der indre feil er inneslutninger i diamanten, mens ytre feil er skrammer i overflaten av diamanten. Indre feil vil påvirke gjennomtrengingen av lys og farge. I hvor stor grad avhenger av hvor inneslutningen ligger, størrelsen på disse og eventuelt hvor mange inneslutninger som finnes i produktet.
Klarhet vil ha mye å si for totalprisen på produktet. Likevel er det ikke nødvendigvis behov for å punge ut svært mye for en IF kvalifisert diamant. En diamant lenger ned på skalaen kan spare deg for mye rent økonomisk, samtidig som du med det blotte øyet ikke vil se noen forskjell ettersom feilene er så små. Ingen diamanter vil ha helt like slutninger. Disse små feilene er med på å gjøre steinen unik og personlig og er derfor ikke feil med negativt fortegn.

Under ser du bilder av diamanter med ulikeklarhet, forstørret.