Diamant Cut/Sliping

Cut, hvordan diamanten er slipt, er den eneste menneskestyrte, men samtidig den viktigste av de fire C-ene. Det skal for øvrig nevnes at sliping handler om målene i diamanten, ikke formen, slik at det ikke forveksles med form. Sliping er essensielt når det kommer til å få frem lys og gjenskinn i diamanten, og er slik minst like viktig som farge.
Når diamanten blir hentet ut av gruvene er den i bunn og grunn en ujevn sten. Ved å slipe den får man frem skjønnheten som faktisk ligger i stenen. Gjennom å slipe diamanten vil en prøve å maksimere mengden lys diamanten tar inn før det reflekteres tilbake mot deg. Dette omtales som lysrefleksjon, og vil være svært god i en godt slipt sten.

Skalaen er som følger:

Som skissene viser kan måten en diamant er slipt på utgjøre en enorm forskjell på hvor godt den reflekterer lyset. Her skal det nevnes at det å slipe diamanter krever ekstrem presisjon. For å eksemplifisere; en rund slipt diamant består vanligvis av hele 58 fasetter, hvorav de minste er helt ned til 2mm i diameter. At de som utfører slipingen har presisjon nok til å gjennomføre oppgaven på slikt detaljnivå, er essensielt for å utnytte potensiale i diamanten.
Spesielt dybden på diamanten er viktig. Det skal være spesifikke proporsjoner mellom diamantdelene ettersom lys skal reflekteres fra en fasett til den neste før det til slutt reflekteres tilbake mot øyet ditt. Dersom dybden blir for liten eller for stor vil enkelte lysfragment slippe ut på siden av ”pavilionen” (se diamantens anatomi).
Dersom diamantens ”girdle” (se diamantens anatomi) blir for tykk vil dette også være med på å blokkere lys og gi diamanten mindre utstråling. I tillegg vil diamantens symmetri og polering være viktig. Symmetrien handler om hvor like de ulike fasettene i diamanten er hverandre, mens poleringen forbedrer diamantens evne til å absorbere og reflektere lys og er den siste finishen i slipeprosessen.
De lærde strides fortsatt om hvordan dimensjonene i en diamant bør være dersom den skal være perfekt. GIA sin skala (tidligere illustrert) er den som tar flest variabler i betraktning. Det er likevel hevet over en hver tvil at slipingen er svært viktig for sluttproduktet. En velslipt diamant vil fremheve det positive ved alle de andre Cene. Diamanten vil se større ut (karat), den vil tiltrekke mer lys og slik at den ser lysere ut (farge) og den vil minimere synligheten av inneslutninger stenen eventuelt måtte ha (klarhet). Av denne grunn er sliping noe vi i Genuine Gems anbefaler deg som kunde å prioritere når det kommer til ditt valg av diamant.

Anatomi

Får å få en dypere forståelse for diamanter må en vite noe om dens anatomi. Som tidligere nevnt består diamanten av følgende deler; bord (table), krone (crown), rundist (girdle), paviljong (pavilion) og culet. Under får du mer informasjon om nevnte deler.

Bordet

Bordet er overflaten av diamanten og svært viktig da det er her lys tas inn og reflekteres. Bordet er faktisk en av diamantens fasetter, den største ettersom den er på toppen.

Kronen

Mellom bordet og rundisten finner vi kronen. Kronen ligger over klørne som holder diamanten oppe, og består av mange fasetter. Den ligger ved bordet og er derfor mest utsatt for skrammer.

Rundisten

Diamantens videste del. Svært viktig at denne blir riktig tykkelse på. Dersom den blir for tykk vil dette påvirke lysreflekteringen negativt, og i tillegg gjøre diamanten tyngre slik at den blir dyrere.

Paviljong

Vanligvis diamantens lengste del, med unntak av de rektangulære formene. Er delvis tildekket av klørne som holder diamanten oppe, men mange prøver å minimere hvor mye som dekkes med tanke på diamantens gjenskinn. Jo mer lys som strømmer gjennom, desto bedre.

Culet

Den minste, men også kanskje den viktigste fasetten. Denne delen er svært viktig for lysrefleksjonen, derfor er det viktig at den ikke blir for stor. Dersom den er for stor vil den gi inntrykk av svarte hull når du ser ned på den gjennom bordet. Noen ganger møtes paviljong uten noen culet. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men greit å vite om. Hvordan de ulike diamantdelene er, vil sammen med andre fakta finnes i sertifikatet du får med diamanten.

Fluorescence

Når man snakker om fluorescencen i en diamant referer dette til en form for blå stråling diamanten slipper ut når den er utsatt for ultrafiolett lys. Rundt 30% av alle diamanter har denne egenskapen. Dersom man kjøper en slik diamant kan man få en viss rabatt på fargeløse diamanter (D-F), ettersom det anses som en feil. Dette selv om effekten av faint/medium Fluorescence vil være så liten at selv en gemantologist må bruke en spesiell UV-kilde for å se det. Faktisk er det også slik at diamanter lenger nede på fargeskalaen (I-M) kan bli påvirket av fluorescence på en slik måte at diamanten ser hvitere ut.

Skalaen på fluorescences påvirkning er for øvrig som følger: Very Strong – Strong –Medium – Faint – None.

Hvordan fluorescencen påvirker diamanten bestemmes av fluorescencen sin grad, klarhet og farge. Selv om klarhet ikke har noen direkte innvirkning fra fluorescence vil en person som ønsker diamanter med høy klarhet være mer opptatt av diamantens fluorescence.

Uansett er fluorescences en faktor som påvirker diamanten minimalt. Dette bør altså ikke være avgjørende når du velger ut diamant. Unntaket er om du kjøper en D-F diamant med Strong Fluorescence eller Very Strong Fluorescence fordi så klare diamanter ikke har nok farge til å skjule graden av fluorescence.