Cut/Sliping

Cut, hvordan diamanten er slipt, er den eneste menneskestyrte, men samtidig den viktigste av de fire C-ene. Det skal for øvrig nevnes at sliping handler om målene i diamanten, ikke formen, slik at det ikke forveksles med form. Sliping er essensielt når det kommer til å få frem lys og gjenskinn i diamanten, og er slik minst like viktig som farge.

Når diamanten blir hentet ut av gruvene er den i bunn og grunn en ujevn sten. Ved å slipe den får man frem skjønnheten som faktisk ligger i stenen. Gjennom å slipe diamanten vil en prøve å maksimere mengden lys diamanten tar inn før det reflekteres tilbake mot deg. Dette omtales som lysrefleksjon, og vil være svært god i en godt slipt sten.

Skalaen er som følger:

Som skissene viser kan måten en diamant er slipt på utgjøre en enorm forskjell på hvor godt den reflekterer lyset. Her skal det nevnes at det å slipe diamanter krever ekstrem presisjon. For å eksemplifisere; en rund slipt diamant består vanligvis av hele 58 fasetter, hvorav de minste er helt ned til 2mm i diameter. At de som utfører slipingen har presisjon nok til å gjennomføre oppgaven på slikt detaljnivå, er essensielt for å utnytte potensiale i diamanten.

Spesielt dybden på diamanten er viktig. Det skal være spesifikke proporsjoner mellom diamantdelene ettersom lys skal reflekteres fra en fasett til den neste før det til slutt reflekteres tilbake mot øyet ditt. Dersom dybden blir for liten eller for stor vil enkelte lysfragment slippe ut på siden av ”pavilionen” (se diamantens anatomi).

Dersom diamantens ”girdle” (se diamantens anatomi) blir for tykk vil dette også være med på å blokkere lys og gi diamanten mindre utstråling. I tillegg vil diamantens symmetri og polering være viktig. Symmetrien handler om hvor like de ulike fasettene i diamanten er hverandre, mens poleringen forbedrer diamantens evne til å absorbere og reflektere lys og er den siste finishen i slipeprosessen.

De lærde strides fortsatt om hvordan dimensjonene i en diamant bør være dersom den skal være perfekt. GIA sin skala (tidligere illustrert) er den som tar flest variabler i betraktning. Det er likevel hevet over en hver tvil at slipingen er svært viktig for sluttproduktet. En velslipt diamant vil fremheve det positive ved alle de andre Cene. Diamanten vil se større ut (karat), den vil tiltrekke mer lys og slik at den ser lysere ut (farge) og den vil minimere synligheten av inneslutninger stenen eventuelt måtte ha (klarhet). Av denne grunn er sliping noe vi i Genuine Gems anbefaler deg som kunde å prioritere når det kommer til ditt valg av diamant.


Anatomi

Får å få en dypere forståelse for diamanter må en vite noe om dens anatomi. Som tidligere nevnt består diamanten av følgende deler; bord (table), krone (crown), rundist (girdle), paviljong (pavilion) og culet. Under får du mer informasjon om nevnte deler.

Bordet:
Bordet er overflaten av diamanten og svært viktig da det er her lys tas inn og reflekteres. Bordet er faktisk en av diamantens fasetter, den største ettersom den er på toppen.

Kronen:
Mellom bordet og rundisten finner vi kronen. Kronen ligger over klørne som holder diamanten oppe, og består av mange fasetter. Den ligger ved bordet og er derfor mest utsatt for skrammer.

Rundisten:
Diamantens videste del. Svært viktig at denne blir riktig tykkelse på. Dersom den blir for tykk vil dette påvirke lysreflekteringen negativt, og i tillegg gjøre diamanten tyngre slik at den blir dyrere.

Paviljong:
Vanligvis diamantens lengste del, med unntak av de rektangulære formene. Er delvis tildekket av klørne som holder diamanten oppe, men mange prøver å minimere hvor mye som dekkes med tanke på diamantens gjenskinn. Jo mer lys som strømmer gjennom, desto bedre.

Culet:
Den minste, men også kanskje den viktigste fasetten. Denne delen er svært viktig for lysrefleksjonen, derfor er det viktig at den ikke blir for stor. Dersom den er for stor vil den gi inntrykk av svarte hull når du ser ned på den gjennom bordet. Noen ganger møtes paviljong uten noen culet. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men greit å vite om. Hvordan de ulike diamantdelene er, vil sammen med andre fakta finnes i sertifikatet du får med diamanten.


Fluorescence

Når man snakker om fluorescencen i en diamant referer dette til en form for blå stråling diamanten slipper ut når den er utsatt for ultrafiolett lys. Rundt 30% av alle diamanter har denne egenskapen. Dersom man kjøper en slik diamant kan man få en viss rabatt på fargeløse diamanter (D-F), ettersom det anses som en feil. Dette selv om effekten av faint/medium Fluorescence vil være så liten at selv en gemantologist må bruke en spesiell UV-kilde for å se det. Faktisk er det også slik at diamanter lenger nede på fargeskalaen (I-M) kan bli påvirket av fluorescence på en slik måte at diamanten ser hvitere ut.
Skalaen på fluorescences påvirkning er for øvrig som følger: Very Strong – Strong –Medium – Faint – None.
Hvordan fluorescencen påvirker diamanten bestemmes av fluorescencen sin grad, klarhet og farge. Selv om klarhet ikke har noen direkte innvirkning fra fluorescence vil en person som ønsker diamanter med høy klarhet være mer opptatt av diamantens fluorescence.
Uansett er fluorescences en faktor som påvirker diamanten minimalt. Dette bør altså ikke være avgjørende når du velger ut diamant. Unntaket er om du kjøper en D-F diamant med Strong Fluorescence eller Very Strong Fluorescence fordi så klare diamanter ikke har nok farge til å skjule graden av fluorescence.

Round (Rund)

Udiskuterbart den mest vanlige formen på diamanter, da over 75% av alle solgte diamanter er av denne typen. Stilen er svært åpen og reflekterer slik lys på en god måte. Den er også gjort klart mest forsking på og er slik diamanten som får mest spesifikke graderinger. Dersom andre faktorer, som de fire C-ene, står til mote med formen er dette den mest verdifulle formen man kan få. Rund form blir for øvrig assosiert med varme, tillit og empati.

Princess (Prinsesse)

Som en firkant med 90graders vinkler er dette den nest mest populære diamantformen. Den mest søkte blant princess diamantene er de helt kvadrat formede, men sidelengden kan i mange tilfeller drøye mot det rektangulære. Formen passersom kombinasjon til det meste og er en fin variasjon fra runde stener. Formen assosierest ofte med selvtillit og selvstendighet.

Radiant cut (Radiant)

Som princess cut en kvadrat formet diamantform, men med avslipte hjørner. Forholdsvis ny innen diamantverden da den ikke er mer enn 30 år gammel. Denne formen kombinerer lys refleksjon og individuell symmetri på en utmerket måte. Ofte assosierest formen med gledesspredere og personer med høy energi.

Oval shape (Oval)

En type som ligner på round brilliant cut, men en lenger, og mindre solgt, variant. En kvalitetsdiamant viss form får fingrene til brukeren til å virke lengre. Hvordan diamanten er slipt er svært viktig ettersom den er ganske lik Marquise-formen. Formen linkes ofte til kreativitet og mot.

Marquise Shape (Navette)

Som oval shape gir formen en illusjon om lengre fingrer, forskjellen er at ovalen her samles i ei spiss på hver sin ende. Dens form får ofte diamanten til å se større ut enn den egentlig er og er formen som gir mest størrelse per carat. Marquise-formen blir ofte brukt til forlovelsesringer, enten som enstensring eller i kombinasjon med flere stener i en flerstensring. For øvrig en form som ofte er assosiert med ambisjon og innovasjon.

Pear Shape (Dråpe)

En kombinasjon av oval og marquise form som gir deg en form som ligner en vanndråpe eller tåre. En form så vakker at den støtter opp om greske myter om at diamanter er gudenes tårer. En slik diamant kan brukes i de fleste settinger og assosierest gjerne med sjarm.

Emerald Cut (Smaragd)

Overfladisk en lik form som Radiant, forskjellen er at den er bygd opp trinnvis. Navnet emerald cut kommer fra tidligere da dette var en form som hovedsakelig bruktes til å slipe smaragder (emerald). Formen gir en følelse av å gå gjennom en speillagt korridor med gjensidig refleksjon. Har ikke like mye gjenskinn som andre brilliant stener, men gjør opp for dette gjennom dets krystallklare, store table. Formen har en gammel sjarm over seg og bindes gjerne med besluttsomhet og det å vere målrettet.

Asscher Cut (Kvadrat Smaragd)

Nesten identisk med emerald cut, men en heller kvadratformet tvist, der emerald cut er mer rektangulær. Gjennom en trinnvis oppbygning og avkappede hjørner ligner formen nesten på en åttekant. Elegant og stilig er diamanten ofte assosiert med selvrespekt og nevnte eleganse.

Cushion Shape (Pute)

Formet som et kvadrat med avrundede sider. Formen kan bygges opp trinnvis, men kan også slipes som brilliant cut. En antikk form med historie helt tilbake til 1830-årene. Mistet noe av sin popularitet da ny teknologi gjorde sitt inntog i diamantverden, men er en trendy diamant med gode egenskaper til å reflektere lys, selv i mørke forhold. Karakteristikken er både moderne og tradisjonell, både stille og høylytt.

Heart Shape (Hjerte)

En form med stadig økende popularitet. Den klart mest romantiske ringen, som ofte kjøpes i anledning valentinsdag eller personlige milestener i kjærlighetslivet. Den får fram det ekte og rene i kjærlighet. Formen har sitt ugangspunkt i pæreformen, og da ofte pæreformer med innesluttninger i den runde delen, noe som gir utgangspunkt for hjertet. Personen som slipper denne typen form må vere svært dyktig da presisjon er essensielt for å få den riktige formen samtidig som lysrefleksjonen vedlikeholdes. Assosierest ofte med det å være sentimental, sensitiv og romantisk samtidig som den sender et klart romantisk signal.

Trilliant Shape (Trekant)

Også kalt triangel-brilliant eller trillion. En utfordrende form som har sin opprinnelse fra Amsterdam på 1970-tallet. Hvor spisse kantene er avhenger av personen som slipper stenen. Den har en glans som gjør den til en fin sentersten i en flerstensring, men kan også brukes som sidesten til former som radiant, cushion eller princess. Bindes ofte opp mot en selvtillitsfull og eventyrlysten personlighet.

Baguette cut (Baguette)

Noe lik emerald cut, men i mindre skala og med spisse hjørner utgjør baguette-formen vanligvis en sidesten i flerstensringer. En noe nedtont stil som utgjør en perfekt sidesten da senterstenen vil lyse opp ved siden av. Denne formen er vanligvis billigere enn andre former.