Diamant Carat

Karat handler om vekten på diamanten, og er sannsynligvis faktoren flest intuitivt interesserer seg for. Som med mange andre varer stiger prisen proporsjonalt med vekten. Diamanter veies i karat (forkortet ct.). En karat tilsvarer 0,2 gram, måleenheten er altså lav, men selv små variasjoner kan være svært utslagsgivende på prisen. Når diamanter veies bruker man opp til tre desimaler (0,001), men runder ned til nærmeste hundredel (0,839 = 0,83). Med en så sensitiv måleenhet sier det seg selv at det er snakk om et dyrt produkt. Selv minimale forskjeller i vekt kan skape prisforskjeller på flere tusen kroner.
Når man oppgir hvor mange karat en diamant er snakker man om ”point” og ”carat”. Eksempelvis vil en diamant på 1.05 karat omtales som en ”one point oh five carat”, eller ”one oh five”. Dette er dersom diamanten er over 1 karat, i motsatt tilfelle (under en karat) vil vekten oppgis i ”points”. F.eks. en diamant på 0.92 karat vil omtales som en 92pointer.
Som nevnt øker prisen i takt med vekten. Det er likevel litt mer komplisert enn som så. Ettersom det er sjeldnere å grave ut store diamanter får disse en høyere verdi. Det vil si at en diamant som er 2 karat kan koste 140 000 kr selv om en diamant på 1 karat koster 60 000 kr. I tillegg øker prisen betraktelig ved enkelte punkt, som 0.5 karat, 1 karat osv. Dersom du vil ha mest mulig for pengene kan det altså være lurt å kjøpe en diamant rett under en slik grense, dette vil gi deg en økonomisk fordel samtidig som det vil være vanskelig å se at det faktisk er en forskjell.
Man må ikke forveksle karat med størrelse. Diameteren på bordet (se diamantens anatomi) til diamanten vil gi et bedre bilde av størrelsen, da diamanter kan være ulikt formet. For å få et mest mulig reelt bilde av størrelsen må man kombinere faktorene vekt, diameter og hvor godt slipt stenen er.